Wczasy nad Bałtykiem

Reklamy

RODO

MXK Maksymilian Kwiatkowski z siedzibą w Jarosławcu 76-107 przy ulicy Nadmorskiej 1 przetwarza informacje ze źródeł ogólnodostępnych, w tym z Internetu, oraz podanych przez użytkowników tworząc bazę danych o charakterze danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także dyrektywą RODO, podajemy informację związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest: MXK Maksymilian Kwiatkowski z siedzibą w 76-107 Jarosławiec, ul. Nadmorska 1, NIP: 4990595045.

W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się na dedykowany adres email: iod@jaroslawiec.pl .

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie danych dobrowolnie podanych przez użytkowników lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegają na oferowaniu usług, które przyczyniają się do zwiększenia obrotu gospodarczego klientów, realizacji wypoczynku wczasowiczów np. podczas urlopu.

Dane osobowe nie mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji usługi.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi przysługuje prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

- żądania od Administratora poprawiania danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych osobowych,

  • Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mail: iod@jaroslawiec.pl lub kontakt pisemny
  • Administrator nie dokonuje profilowania na podstawie pozyskanych danych osobowych.
  • Dane przechowywane są na serwerach Home.pl na terenie Polski.
  • Administrator korzysta z usług podmiotów przetwarzających (procesor) na podstawie zawartych umów, na własne potrzeby, w ramach realizacji przetwarzania danych. Wykaz procesorów: Home.pl; Biuro Rachunkowe ATA Katarzyna Nieradka,
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Pozyskane dane osobowe służą tylko i wyłącznie do celów realizacji zadań Komputerowe Studio Reklamy i nie są przekazywane do wykorzystania podmiotom trzecim.

Wszelkie zgromadzone dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane osób fizycznych umożliwiające ich identyfikację są udostępniane wyłącznie za ich zgodą. Dane mogą być udostępnione na podstawie żądania upoważnionego organu państwowego.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.
Dowiedz się więcej tutaj ×